PRE-PACK

CO OZNACZA ZWROT PRE-PACK?

PRE-PACK czyli PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA to ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa. Procedura ta umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu.

 

PLUSY

  • Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika
  • Ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej
  • Oddłużenie niewypłacalnego przedsiębiorcy
  • Uniknięcie długotrwałego i kosztownego postępowania upadłościowego
  • Masz szansę utrzymać miejsca pracy, zachować renomę i klientów
  • Wierzyciele zostaną szybciej zaspokojeni, dzięki czemu nie tracisz wiarygodności jako przedsiębiorca
  • Szybkość procesu
  • Brak odpowiedzialności nabywcy za stare długi (sprzedaż egzekucyjna)
  • Możliwość uzyskania realistycznej, rynkowej ceny za składniki przedsiębiorstwa,
  • Transakcja pod nadzorem sądowym – zaangażowane strony nie muszą obawiać się zarzutów dotyczących prawidłowości transakcji!

 

Pre-pack jest rozwiązaniem nowoczesnym, godzącym zarówno interesy dłużnika, inwestora jak i wierzycieli.

W największym stopniu wypełnia zasadę optymalizacji postępowania upadłościowego – postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu oraz zasadę zachowania przedsiębiorstwa dłużnika – jeśli racjonalne względy na to pozwolą, dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika powinno być zachowane.

Już na etapie zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik lub wierzyciel może do tegoż wniosku dołączyć drugi – o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa).

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasz dział prawny niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

Wybierz rodzaj konsultacji:

2 + 1 =