Upadłość gospodarcza

  • Upadłość gospodarcza to inaczej postępowanie upadłościowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa (np. spółki z o.o.)
  • Wiąże się ona z przejęciem całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez wyznaczonego przez sąd syndyka.
  • Celem postępowania upadłościowego jest w pierwszej kolejności zaspokojenie Wierzycieli niewypłacalnego przedsiębiorstwa, a jeżeli jest to możliwe – zachowanie przedsiębiorstwa upadłego.

 

KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ GOSPODARCZĄ?

  1. osoba fizyczna
  2. osoba prawna
  3. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

– która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

WARUNKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI GOSPODARCZEJ

  1. NIEWYPŁACALNOŚĆ – oznacza utratę zdolności do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przyjmuje się, że niewypłacalność następuje w momencie istnienia 3-miesięcznych zaległości,
  2. POSIADANIE MAJĄTKU WYSTARCZAJĄCEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ORAZ ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI – majątek ten powinien być wolny np. od hipoteki, czy zastawów, gdy majątek nie wystarczy na pokrycie tych kosztów lub wystarczy tylko na koszty związane z postępowaniem, to wniosek o upadłość gospodarczą zostanie oddalony – niekiedy jest to sytuacja dobra dla dłużnika, gdyż będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie dużo prostszej i mniej sformalizowanej upadłości konsumenckiej,
  3. WIELOŚĆ WIERZYCIELI – Warunkiem koniecznym jest zatem posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI GOSPODARCZEJ JEST OBOWIĄZKIEM NIEWYPŁACALNEGO PRZEDSIĘBIORCY! Brak tego wniosku może powodować szereg negatywnych konsekwencji związanych z odpowiedzialnością karną, cywilną, czy podatkową.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasz dział prawny niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

Wybierz rodzaj konsultacji:

14 + 5 =